2014-07-26 Šiuo metu mokykloje:      -
Naujienos

Naudingos nuorodos

Mokinių priėmimo komisijos posėdžio 2014 m. birželio 9 d. nutarimu skelbiamas nuo 2014m. rugsėjo 1 d. priimtų mokytis į Vilniaus Jeruzalės mokyklos 1-as klases preliminarus mokinių sąrašas.
Prašome iki 2014 m. rugpjūčio 27 d. pateikti reikiamus dokumentus.
Kitas mokinių priėmimo komisijos posėdis planuojamas 2014 m. rugpjūčio 28 d.

Preliminarus mokinių, priimtų į 1-as klases sąrašas

 

 


 

Būtinų mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui/ei 
2014 – 2015 mokslo metams
 

Vilniaus Jeruzalės  mokykla  priima pageidaujančių 2014-2015 mokslo metais mokytis mokykloje dokumentus.

Reikalingi šie dokumentai:

  • Prašymas (pildomas mokykloje).
  • Nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažyma (forma Nr. 027-1/a, originalas)
  • Vaiko paso arba gimimo liudijimo kopija.
  • 2 fotonuotraukos (2,5 x 3 cm).
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 830 iki 1600 val. mokyklos raštinėje (209 kab.)

Pastaba:
šešiamečiams, kuriems 2014 metais nesukanka septyneri metai, brandumo įvertinimas yra privalomas. Brandumo vertinimą atlieka mokyklos, kurią vaikas lankys, specialistai (tel. 868717022). Registruotis  brandumo vertinimui pageidautina gegužės mėn.
Lankiusiems ikimokyklines įstaigas ir baigusiems priešmokyklinę grupę  reikalinga tos įstaigos rekomendacija ir brandumo įvertinimo kopija.
Preliminarus mokinių paskirstymas į klases bus skelbiamas birželio mėn. pradžioje mokyklos internetiniame puslapyje.