2014-09-16 Šiuo metu mokykloje:     -
Naujienos

Naudingos nuorodos

Mokinių, priimtų į 1-as klases sąrašas

Priimtų į Vilniaus Jeruzalės mokyklos 2-8 klases mokinių sąrašas

 


SKELBIMAS


2014-2015 m.m. mokykloje organizuojama komercinė pailgintos dienos grupė 1-4 klasių mokiniams.

Pailgintos dienos grupės laikas:

Pirmadieniais-Ketvirtadieniais 11.30 – 17.30 val.,

Penktadieniais – 11.30 - 16.30 val.

Vienos dienos mokestis – 10 lt, arba mėnesio darbo dienų skaičius dauginamas iš 8 Lt (jeigu vaikas lankė grupę visas dienas). Sutarties ir prašymo formas turi 1-4 klasių mokytojos. Užpildytas formas prašytume palikti klasių mokytojoms arba atnešti į 104 kabinetą rugsėjo 1 dieną nuo 12.00 iki 13.00 val. Tuo metu taip pat bus teikiama detalesnė informacija. Pailgintos dienos grupės mokytojos:
Dalia Bečelytė (Tel. 861829136), Rimantė Ingelevičiūtė (Tel. 860231097).

Laukiame Jūsų


Būtinų mokyklinių reikmenų sąrašas pirmokui/ei 
2014 – 2015 mokslo metams
 

Vilniaus Jeruzalės  mokykla  priima pageidaujančių 2014-2015 mokslo metais mokytis mokykloje dokumentus.

Reikalingi šie dokumentai:

  • Prašymas (pildomas mokykloje).
  • Nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažyma (forma Nr. 027-1/a, originalas)
  • Vaiko paso arba gimimo liudijimo kopija.
  • 2 fotonuotraukos (2,5 x 3 cm).
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 830 iki 1600 val. mokyklos raštinėje (209 kab.)

Pastaba:
šešiamečiams, kuriems 2014 metais nesukanka septyneri metai, brandumo įvertinimas yra privalomas. Brandumo vertinimą atlieka mokyklos, kurią vaikas lankys, specialistai (tel. 868717022). Registruotis  brandumo vertinimui pageidautina gegužės mėn.
Lankiusiems ikimokyklines įstaigas ir baigusiems priešmokyklinę grupę  reikalinga tos įstaigos rekomendacija ir brandumo įvertinimo kopija.
Preliminarus mokinių paskirstymas į klases bus skelbiamas birželio mėn. pradžioje mokyklos internetiniame puslapyje.