2014-04-16 Šiuo metu mokykloje:     -
Naujienos

Naudingos nuorodos

Vilniaus Jeruzalės  mokykla  priima pageidaujančių 2014-2015 mokslo metais mokytis mokykloje dokumentus.

Reikalingi šie dokumentai:

  • Prašymas (pildomas mokykloje).
  • Nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažyma (forma Nr. 027-1/a, originalas)
  • Vaiko paso arba gimimo liudijimo kopija.
  • 2 fotonuotraukos (2,5 x 3 cm).
Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 830 iki 1600 val. mokyklos raštinėje (209 kab.)

Pastaba:
šešiamečiams, kuriems 2014 metais nesukanka septyneri metai, brandumo įvertinimas yra privalomas. Brandumo vertinimą atlieka mokyklos, kurią vaikas lankys, specialistai (tel. 868717022). Registruotis  brandumo vertinimui pageidautina gegužės mėn.
Lankiusiems ikimokyklines įstaigas ir baigusiems priešmokyklinę grupę  reikalinga tos įstaigos rekomendacija ir brandumo įvertinimo kopija.
Preliminarus mokinių paskirstymas į klases bus skelbiamas birželio mėn. pradžioje mokyklos internetiniame puslapyje.